СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Паралелки

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0697/ 5-21-74

e-mail: sou_lukovit@abv.bg

Нашето училище

» ПаралелкиНачало на сайта

В момента 896 ученици от СУ „Алеко Константинов“ се учат в 3 училищни етапа – начален, прогимназиален и гимназиален – 38 паралелки.

В начален и прогимназиален етап учениците се обучават в непрофилирани паралелки.

В  гимназиален етап обучението е профилирано:

 • Учениците от VIIIa се обучават за Професия „Екскурзовод“ с Разширено изучаване на английски език, срок на обучение 5 години.

 • Учениците от VIIIб се обучават за Професия „Помощник възпитател“, срок на обучението 5 години.

 • Учениците от VIIIв се обучават в „Предприемачески“ профил с Разширено изучаване на английски език, срок на обучение 5 години.

 • Учениците от VIIIг се обучават в Профил „Ресторантьор“, срок на обучение 5 години.

 • Учениците от IXа клас се обучават за Професия „Организатор интернет приложения“, срок на обучение – 5 години.

 • Учениците от IXб клас се обучават за Професия „Сътрудник социални дейности“, срок на обучение – 5 години.

 • Учениците от IXв клас се обучават в Технологичен профил – „Предприемачески“ с чуждоезиково обучение „Английски език“, срок на обучение – 5 години.

 • Учениците от Xв, XIб и XIIб клас се обучават в Технологичен профил – „Предприемачество и бизнес“ с чуждоезиково обучение „Английски език“, прием след 7-ми клас, срок на обучение – 5 години.

 • Учениците от IXа клас се обучават за Професия – „Екскурзовод“,  прием след 8-ми клас, срок на обучение – 4 години.

 • XIа, XIIa -клас – Технологичен профил – „Туризъм“ и „Информационни технологии“
  Срок на обучение 4 години.
  Профилиращи предмети:
  Технологии, География и икономика, Информационни технологии, Първи чужд език.