СУ "Алеко Константинов", град Луковит » 2019 » юли

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0697/ 5-21-74

e-mail: sou_lukovit@abv.bg

Нашето училище

Архиви от: юли 2019Начало на сайта

Дипломиране на Випуск 2019

Абитуриентите на СУ  „Алеко Константинов“  тържествено получиха дипломите си за средно образование на 21.06.2019г. Учениците на Цветанка Славчева и Веселка Проданова поеха по нелекия път на кандидатстудентството с дипломите, които им връчи г-жа В.Иванова – Директор на училището.

Проект BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ДВЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ Община Луковит започна изпълнението на проект, финансиран от две оперативни програми, който ще приложи интегрирани мерки за приобщаване на ромските уязвими групи. Административният договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ бе
Прочетете повече