СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Състезание по правопис „Пазим езика си“

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0697/ 5-21-74

e-mail: sou_lukovit@abv.bg

Нашето училище

Състезание по правопис „Пазим езика си“Начало на сайта

На 20.04.19 г. В СУ „Алеко Константинов“ – Луковит се проведе първият кръг от Състезанието по правопис „Пазим езика си“. В него взеха участие ученици от първа възрастова група –  V клас с преподаватели по български език  и литература – Цветелина Тошева и Диляна Колева. Целта на състезаниетo е да се насърчат учениците към добър правопис, избягване на употребата на чуждици и създаване на трайни навици за правопис и правоговор на книжовен български език. Участниците работиха по три задачи: диктовка, четене с разбиране (въпроси за разсъждение върху текста от диктовката) и задача за проверка на общата култура и логическо мислене.

Резултатите ще бъдат обявени от организатора на състезанието – Гражданско сдружение „Живата вода на България“.